Mobile Sauna

Rullande Bastu

 
 


A few years ago a friend gave me an old caravan.  
It was mouldy, rotten and a bit of a health hazard.  
However, one day I had an idea...

 

 
       

Före/before

   

Efter/after

       
   
       
 

 
 
 

More pictures!


Click for full build pictures

 
This is a 1964 Sprite Alpine caravan; it's an English van that was sold new in Sweden, and was converted from a mouldy health hazard to a first-class fully mobile sauna in 2012, in Örebro lan, Sweden.

The sauna itself uses uses Finnish rather than Swedish design principles in terms of airflow and ventilation, making it more efficient in extreme cold weather.   A 12v LED lighting and audio system runs from a leisure battery.   It has been designed to be fully mobile and road legal and the wood-fired heater means that it doesn't need to be plugged in.   The sauna has a relatively low gross weight of 780kg, meaning that it can be easily towed by most cars.

I learned a huge amount about building mobile saunas by the end of the build.   Building in old caravans is definitely not commercially viable, but the lessons learned in terms of material choice, design and layout and construction method stand.   This is essentially a prototype and is the result of over two years or research, development, trial and error and hard work.   Many ideas were considered then dropped, many more ideas were applied and then discarded.   The finished sauna has a perfect layout, good weight distribution and an excellent level of thermal insulation.   Added extras such as the innovative lighting and the audio system make the sauna experience an extremely pleasant one, but the foundations of the project are really what leads to a near perfect sauna which has not been compromised by the necessity of building inside a caravan.

Successfully mass producing mobile saunas based on the huge amount of experience gained from this build is certainly possible.

Designed and built by John Parry, Örebro Lan, Sweden.
 

  Detta är en Sprite Alpine husvagn från 1964, det en engelsk vagn som såldes nytillverkad i Sverige. Den blev under 2012-2013 omgjord från möglig hälsorisk till en förstaklassig mobil bastu i Örebro län, Sverige.

Själva bastun har finska snarare än svenska design principer vad gäller ventilation och luftflöde, vilket gör den mer effektivt vid extremt kallt väder. En 12v LED belysning och ett ljudsystem finns som drivs från ett fritidsbatteri. Den har designats för att vara helt mobil och laglig att köra på vägen, dessutom är den vedeldad vilket betyder att den inte behöver vara inkopplad. Bastun har en relativt låg totalvikt på 780kg, vilket innebär att den lätt kan dras av de flesta bilar.

Jag lärde mig väldigt mycket om att hur bygga mobila bastuar på väg mot slutförandet av bygget. Att bygga i och av gamla husvagnar är definitivt inte kommersiellt gångbart, men de lärdomar som kom vid materialval, design, layout och byggmetoder är ovärderligt! Detta är i grunden en prototyp och är resultatet av över två års forskning, utveckling, försök och misstag och hårt arbete. Många idéer fanns och försvann, många andra idéer tillämpades för att sedan bli kasserade. Den färdiga bastun har en perfekt layout, bra viktfördelning med en utmärkt nivå av värmeisolering. Tillval som en innovativ belysning och en ljudanläggning gör upplevelsen i bastun till en extremt trevlig stund. Men grund valet för projektet är vad som verkligen leder till att en så gott som perfekt bastu som inte på något sätt har äventyrats av nödvändigheten att byggas i en husvagn.

Massproduktion av mobila bastuar som bygger på den stora erfarenhet som kom med detta bygge är säkert möjligt.

Designad och byggd av John Parry, Örebro län, Sverige.

jlparry@gmail.com 


Home

 

design, content & layout © John Parry