Handhygiens System

 
 

 


 

 
 

År 2005 jag fick ett 6 månaders kontrakt med BioCare Systems Limited, ett innovations företag som hade inrättats specifikt för att utveckla ett övervakningssystem för handhygien åt NHS och privata vård organisationer.

I huvudsak bestod systemet av en bricka som bars på sjuksköterskan/vårdaren/läkarens bälte. Efter en bestämd intervall (nominellt ca 40 minuter), släcktes en grön lampa på brickan och ersattes med ett gult ljus. Efter 10 minuter till ersattes det gula ljuset av rött. Det enda sättet att återställa brickan till grönt ljus var
att tvätta händerna - med hjälp av en viss mängd tvål, vatten och pappershanddukar samtidigt som en viss tid vid handfatet krävdes.

Miniatyriserad bricka

PIR avsändar enhet

Vattentrycks monitor med ljudisolering och integrerad avluftningsventil

Övervaknings och inspelnings enhet

Kombinerad & skärmad infraröd sändare/mottagare

Inom 6 månader hade vi framgångsrikt utvecklat och duplicerat alla komponenter som krävdes, samt utfört flera försök i en vårdmiljö.

 

 

design, content & layout © John Parry