CV

 
  

 
     
 
Utbildning:
     
Suffolk College, Ipswich, UK   Engelska, Psykologi - A level (2003)
     
Orwell High. Felixstowe, UK   Engelska, Teknisk Ritning, Matematik, Historia, Geografi,
& Vetenskap
- GCSE (1999)


A
rbetslivserfarenhet:

Bombadil Publishing AB, Gyttorp, Sweden, Redaktör

Jag flyttade till Sverige och arbetade för ett bokförlag (ungdoms) i Gyttorp. Jag var även mentor och redaktör men jag tog också hand om den Internationella delen av kontoret under en tid. Sedan gick jag över till en mer kreativ roll, tog ansvar för projekt som viral marknadsföring på internet (kampanjer) och PR-affischer. Mitt jobb innebar också fotografering och videofilmning. Under tiden i denna roll, förhandlade jag framgångsrikt fram en bok överenskommelse (affär) med FN genom Brittiska konsulatet i Genève, och med Meteorologiska världsorganisationen.

Biocare Systems Limited, Suffolk, Storbritannien, Prototype Ingenjör,

Jag gjorde ett betydande bidrag till ett kortsiktig DTI finansierat projekt. Jag hade en avgörande roll i utvecklingen av ett integrerat handhygiens övervakningssystem som gjordes i labbet och sen testades på plats. Jag hade även det övergripande ansvaret för att skriva och presentera omfattande rapporter och andra tillhörande handlingar.

HighSeaKayaks.com, Grundare, Sweden

Tillsammans med Steinar Gustavsen, utvecklade jag, skrev och illustrerade en handbok till trä rems byggda kajaker, som marknadsförs via internet. Vi utvecklade också ett innovativt nytt sätt att utforma kajak ritningar som en serie ritnings satser (kit).

Austin D'Arcy, Hammersmith, London, Storbritannien, Fastighetschef

Jag flyttade till London från Suffolk och hade där ansvaret för underhållet av cirka 300 hyresrätter, vilket innebar kontakter med hyresvärdar, entreprenörer och hyresgäster.  Detta innebar att hålla fastigheter i bra skick och upp till rättslig beboelig standard.

 

Datorvana    
     

Goda kunskaper i Word, PowerPoint, Frontpage, InDesign, Illustrator & Photoshop

Erfaren med MAC och pupliceringsprogram; lite erfarenhet av Linux

Har gjort ECDL & CLAIT

   


E
rfarenhet

Jag känner till alla aspekter i förlagsbranschen och jag har en hel del erfarenhet av att arbeta i olika roller inför kunder i en mängd olika områden. Jag har en stark fallenhet för design, illustration och att skriva.


Intressen/övriga meriter

Jag är en publicerad författare och en hängiven kayak paddlare. Jag tycker om att resa internationellt, träffa nya människor och lära mig nya lösningar på gamla problem. Jag tar för närvarande olika former av tidsbegränsade uppdrag/jobb eftersom jag är fast besluten att flytta tillbaka till Sverige som är ett land vars befolkning och landskap jag uppskattar mycket.

                                                                                                                                                                                         

 
  

 

design, content & layout © John Parry